Με βάση το άρθρο 5 του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη χθεσινή του συνεδρία, αποφάσισε την αύξηση κατά 3,2 εκατ. του ποσού για φοιτητικά επιδόματα, που θα παραχωρηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δηλαδή από 5 εκατ., που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους, σε 8,2 εκατ.

Συγκεκριμένα, με προσαρμογές της προβλεπόμενης «μοριοδότησης» θα παραχωρηθούν επιδόματα σε περισσότερους δικαιούχους φοιτητικής χορηγίας, κατά τρόπο που θα διατεθεί στους φοιτητές/φοιτήτριες το σύνολο του διαθέσιμου κονδυλίου (8,2 εκατ.).

Σημαντική επισήμανση που αφορά στο IBAN:

Λόγω του στενού χρονικού περιθωρίου, τα φοιτητικά επιδόματα θα καταβληθούν στον ήδη δηλωθέντα από τους δικαιούχους τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), εκεί δηλαδή όπου καταβλήθηκε και η Φοιτητική Χορηγία (συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων άμεσης καταβολής σε ακαδημαϊκό ίδρυμα κ.λπ.).

Θα αναρτηθεί, εν ευθέτω χρόνω, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας, της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κατάλογος με τους πρόσθετους δικαιούχους όπως και με τα επιδόματα για τα οποία είναι δικαιούχοι.