Επέστρεψε για μέρα στις εργασίες της η Βουλή των Αντιπροσώπων, εν μέσω εορτών, για εξέταση συνολικά επτά αναπομπών του Προέδρου της Δημοκρατίας για νομοθεσίες που ψήφισε η Βουλή.

Η Επιτροπή Προσφύγων συνεδρίασε στις εννέα το πρωί εξέτασε και έκανε αποδεκτή την αναπομπή νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή για παραχώρηση κατοικιών που βρίσκονται σε Τ/κ περιουσίες οι οποίες ήταν στην κατοχή προσφύγων που απεβίωσαν πριν τις 7 Απριλίου του 2006. Οι κατοικίες θα παραχωρούνταν σε συγγενικά τους πρόσωπα. Το σκεπτικό της αναπομπής είναι η διάκριση εξουσιών, καθώς ο καθ’ ύλην αρμόδιος είναι ο εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών.

Η Επιτροπή Νομικών εξέτασε στις έντεκα το πρωί, τις αναπομπές τριών νομοθεσιών που καθιστούν αναδρομικά άκυρους τους γάμους που συνήφθηκαν όταν ένα εκ των δύο ατόμων ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει λόγο για καταστρατήγηση του δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και όπως ενημερωνόμαστε η αναπομπή αναμένεται να γίνει αποδεκτή, άρα θα επιστρέψει στη Βουλή το θέμα για συζήτηση.

Στην Επιτροπή Παιδείας άρχισε στις 12 το μεσημέρι η συζήτηση της αναπομπής νομοθεσίας που αφορά τον περί δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης νόμο – επειδή προστέθηκε μια τροπολογία από βουλευτές ώστε η κρατική στήριξη να δίνεται σε παιδιά με σκοπό την ενίσχυση των δημόσιων και κοινοτικών νηπιαγωγείων και όχι μόνο των ιδιωτικών. Ο Πρόεδρος στην αναπομπή του αναφέρει ότι με την τροπολογία θα υπάρξει πρόβλημα με κονδύλια από το ταμείο ανάκαμψης.

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος συζητείται μια ιδιαίτερα κρίσιμη αναπομπή νομοθεσίας η οποία προέβλεπε ότι θα πρέπει να πάψουν να λειτουργούν βιομηχανικές μονάδες που δεν διαθέτουν πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες και πιστοποιητικό τελικής έγκρισης μέχρι την 1.1.2023. Πρόκειται για 73 εγκαταστάσεις εκ των οποίων οι 34 δεν κατέχουν έγκυρη και εν ισχύ πολεοδομική άδεια ή και άδεια οικοδομής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η μονάδα της ΑΗΚ στη Δεκέλεια, το ΧΥΤΑ Πάφου. Όπως εξηγεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, είναι πρακτικά αδύνατο να εξασφαλιστούν έγκαιρα οι απαραίτητες άδειες και συζητείται να δοθεί μια περίοδος χάριτος μερικών χρόνων.

Στις τρείς μετά το μεσημέρι, συνέρχεται η Ολομέλεια η οποία θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει τις αναπομπές του Προέδρου.