Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο, τολμηρό και εξωστρεφές Πανεπιστήμιο, τόνισε ο Πρύτανης Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της δράσης του Πανεπιστημίου εν καιρώ πανδημίας.
Ο Πρύτανης σημείωσε πως «το πρόσημο του απολογισμού για το ΤΕΠΑΚ είναι θετικό αφού η διετία 2020-21 ήταν πολύ παραγωγική και συνοδεύτηκε από σημαντικές εξελίξεις σε κύριες στρατηγικές επιδιώξεις του οργανισμού, παρόλες τις προκλήσεις που κληθηκε να αντιμετωπίσει λόγω της επέλασης της πανδημίας.
Ο Παναγιώτης Ζαφείρης έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε στρατηγικές συνεργασίες του Πανεπιστημίου, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, που όπως εξήγησε απέδωσαν υψηλές συνέργειες, είχαν ορατά αποτελέσματα και θετικό αντίκτυπο.
Αναφέρθηκε στην ίδρυση νέων Σχολών και ακαδημαϊκών Τμημάτων μετά την πρόσφατη συμφωνία με το ΥΠΠΑΝ. Ταυτόχρονα, στην Λεμεσό στην οποία εδρεύει το ΤΕΠΑΚ, θα δημιουργηθεί νεο τμήμα Ναυτιλίας και εμπλουτίζονται με νέα προπτυχιακά προγράμματα οι υφιστάμενες του Σχολές.
Σε προχωρημένο στάδιο, συνέχισε, βρίσκονται οι διαδικασίες για προσφορά δυο νέων προπτυχιακών προγράμματων: του Σχεδιασμού Προϊόντων από το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και της Εργοθεραπείας από το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης.
Αυτά ισοδυναμούν με ανάπτυξη που αριθμεί 500 φοιτητές για τη Λεμεσό,υπέδειξε ο πρύτανης.
Ο Πρύτανης εξήγησε πως το Πανεπιστήμιο είναι πάντα πρόθυμο να συζητήσει προτάσεις για περαιτέρω συνεργασίες.
Επίσης, συνέχισε, «το Πανεπιστήμιο επαναλαμβάνει το ενδιαφέρον του για αξιοποίηση από μέρους του των υποδομών του Δασικού Κολεγίου στον Πρόδρομο.
Επίσης, σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και με άλλους φορείς διερευνά τρόπους για εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών και περαιτέρω συνεργασία με τις κοινότητες του Τροόδους.»
Στις διεθνείς συνεργασίες, ο Καθηγητής Ζαφείρης υπογράμμισε πως η εμπλοκή του ΤΕΠΑΚ ως εταίρος στην κοινοπραξία 8 πανεπιστημίων για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου (EUt+), δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για διεθνή εξωστρέφεια.
Αναφερόμενος στον τομέα της ερευνητικής αριστείας και της καινοτομίας, είπε πως το ΤΕΠΑΚ, με μια σειρά νέων δράσεων και πρωτοβουλιών, στόχευσε στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και της προσέλκυσης νέων και άριστων επιστημόνων.
Στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ξεχώρισε την πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής στις εσωτερικές λειτουργίες του Πανεπιστήμιου, γεγονός που καθιστά το ΤΕΠΑΚ τον πρώτο δημόσιο οργανισμό στην Κύπρο που προχωρεί στην εφαρμογή της σε ευρεία κλίμακα και απόδειξη πως το Πανεπιστήμιο βελτιώνεται συνεχώς για να παραμείνει ένας σύγχρονος δημόσιος οργανισμός.

Στις πιο σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στον πυλώνα της ποιοτικής αναβάθμισης της φοιτητικής εμπειρίας και ζωής στο ΤΕΠΑΚ, ο Καθηγητής Ζαφείρης αναφέρθηκε στα βήματα που έγιναν για ουσιαστική κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της φοιτητικής κοινότητας. «Μέσω της συνεργασίας ΤΕΠΑΚ και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, 200 φοιτητές/τριες μας έχουν εξασφαλίσει διαμονή στη σύγχρονη εστία Απολλώνια, με επιδοτούμενο ενοίκιο.
Επίσης, από το 2020 έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης το μεγαλύτερο έργο υποδομής, αυτό της ανάπτυξης των ιδιόκτητων κτηριακών εστιών του Πανεπιστημίου στον πρώην οικισμό Βερεγγάρια, το οποίο θα ενισχύσει τη δυνατότητα στέγασης του ΤΕΠΑΚ κατά 485 φοιτητικά δωμάτια.»
Για τις φοιτικές εστίες που θα ανεγερθούν στο Βερεγγάρια ο αντιπρύτανης οικονομικών θεμάτων Παναγιώτης θεοδοσίου, ανέφερε πως εκπονούνται σχέδια από αρχιτέκτονα και πως θα πρέπει να εκδοθεί πολεοδομική άδεια, ώστε εξασφαλιστεί δάνειο από Τυρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα χρηματοδοτήσει το έργο. Εκτίμησε πως μέχρι το 2025 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο.