Επίσκεψη στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων στο Πεντάκωμο, θα πραγματοποιήσει στις 19 Οκτωβρίου ο Υπουργός Γεωργίας, προκειμένου να συζητήσει με τη διαχειρίστρια εταιρεία και το Συμβούλιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Λεμεσού, τις εκκρεμότητες και τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη μονάδα.

Όπως δήλωσε στο Κανάλι 6  ο Κώστας Καδής, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τη διάθεση της καύσιμης ύλης που βγαίνει από την επεξεργασία των αποβλήτων στη μονάδα.

Δοκιμαστικά αποστέλλεται μέρος της στην τσιμεντοποιία στο  Βασιλικό, για να διαφανεί κατά πόσο μπορεί να παραλαμβάνεται και να τυγχάνει τελικής διαχείρισης εκεί και με ποιο κόστος.

Παράλληλα, όπως είπε ο υπουργός, αξιολογείται εναλλακτική πρόταση που έχει υποβάλει η διαχειρίστρια εταιρεία της ΟΕΔΑ.