Την διαβεβαίωση ότι το ΓΕΣΥ θα αντέξει και θα παραμείνει για παρά πολλά χρόνια και μέχρι το τέλος της δεκαετίας δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα βιωσιμότητας του, επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΟΑΥ Σταύρος Μιχαήλ.

Μιλώντας το πρωί σε δημοσιογραφική διάσκεψη για τα 4 χρόνια λειτουργίας του ΓΕΣΥ, ο κύριος Μιχαήλ είπε ότι για να εξακολουθεί να είναι βιώσιμο το σύστημα, θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι.

Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων του ΓΕΣΥ, μέχρι στιγμής τερματίστηκαν 8 συμβάσεις ειδικών ιατρών, 3 συμβάσεις άλλων παρόχων ενώ σήμερα διερευνώνται 500 άλλες περιπτώσεις.

Ο Πρόεδρος ΟΑΥ αναφέρθηκε και στις δράσεις που έγιναν τον τελευταίο χρόνο μεταξύ των οποίων η εισαγωγή των υπηρεσιών αποκατάστασης, η ένταξη 80 νέων καινοτόμων φαρμάκων καθώς και η ένταξη υπηρεσιών εφημερίας γιατρών.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι δράσεις για βελτίωση και αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας του ΓΕΣΥ μεταξύ των οποίων ο νέος τρόπος αμοιβής των προσωπικών ιατρών στην βάση νέων υπηρεσιών.

Στην διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης αναφέρθηκε ότι από το 2019 περισσότεροι από 943 χιλιάδες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΣΥ, έχουν διενεργηθεί περισσότερες από 90 χιλιάδες επεμβάσεις ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 500 χιλιάδες εργαστηριακές εξετάσεις.

Στο μεταξύ σε μήνυμα της για τα 4 χρόνια λειτουργίας του ΓΕΣΥ, η Υπουργός Υγείας, αναφέρει ότι για την ποιοτική εξέλιξη μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας, όπως το ΓεΣΥ, υπάρχει η αδήριτη ανάγκη της συνεχούς αξιολόγησης των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών.

Αναμφίβολα, σημειώνει, η υλοποίηση του ΓεΣΥ και η προσπάθεια επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ήταν και παραμένει μια πολύ μεγάλη πρόκληση.

Τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή του, συνεχίζει, το ΓεΣΥ παραμένει χωρίς αμφιβολία, µία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη φιλοσοφία του οποίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και εκείνη προσωπικά, θα στηρίξουν και θα ενισχύσουν.