«Εξαιρετικά νέα» με πολλαπλά οφέλη για την Κύπρο, χαρακτηρίζει η Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου την έγκριση ποσού ύψους εξακοσίων-πενήντα-επτά  εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector.

Το έργο θα συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας.

Σε σημερινές τις δηλώσεις η κυρία Πηλείδου ανέφερε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση αναμένεται να άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια, να συμβάλλει στην ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού και να διευκολύνει την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Μετά από την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου, θα αρχίσει όπως είπε η κυρία Πηλείδου, μια ολιγόμηνη διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην υπογραφή συμφωνίας παροχής χορηγίας μεταξύ των δύο μερών εντός του καλοκαιριού.