Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι τερματίστηκε η λειτουργία του παγκύπριου τετραψήφιου αριθμού 1433, λόγω του ότι τα Ειδικά Σχέδια που υλοποίησε το Υπουργείο για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 Ιουνίου 2020 έχουν ολοκληρωθεί.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι η ομάδα που στελέχωνε το τηλεφωνικό κέντρο, η οποία απαρτιζόταν από 15 δημόσιους λειτουργούς, θα αξιοποιηθεί για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων των Ειδικών Σχεδίων, καθώς και για την υλοποίηση των Ειδικών Σχεδίων της 4ης περιόδου που αφορούν πλέον επιχειρήσεις.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] θα συνεχίσει να δέχεται απορίες και ερωτήματα που μπορεί να υπάρχουν.