Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα της υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια, για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2021 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.coronavirus.mlsi.gov.cy.

Γίνεται προσπάθεια από το Τμήμα Μηχανογράφησης για αποκατάσταση της βλάβης το συντομότερο δυνατό.