Τεχνική βοήθεια όσον αφορά την υποδοχή ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία λόγω της ρωσικής εισβολής θα παρέχει η Κομισιόν στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI), σε Κύπρο, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Τσεχία, μετά από αίτημα των εν λόγω κρατών μελών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως εξήγησε η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, η ΕΕ έχει καθήκον να βοηθήσει όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και αναζητούν ασφάλεια στα κράτη μέλη της.

«Αυτό σημαίνει να τους δώσουμε πρόσβαση στη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την απασχόληση» πρόσθεσε η κ. Φερέιρα, προσθέτοντας πως το TSI αποτελεί το εργαλείο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε αυτό να γίνει ομαλά και γρήγορα».

Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρογνωμοσύνη που παρέχεται στο πλαίσιο του TSI θα βοηθήσει τα κράτη μέλη στην καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ για σκοπούς υποδοχής και ένταξης και θα τα βοηθήσει στην εφαρμογή της οδηγίας για την προσωρινή προστασία.

Επίσης, μέσω του TSI τα κράτη μέλη θα βοηθηθούν στις διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και διπλωμάτων των Ουκρανών προσφύγων, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Ακόμα, τα κράτη μέλη θα λάβουν στήριξη για την προσαρμογή των σχολικών προγραμμάτων στις ανάγκες των μαθητών από την Ουκρανία, καθώς και για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ υπουργείων.