Τα τέσσερα κλασικά album που θα παρουσιάσουμε ολόκληρα στις εκπομπές Οκτωβρίου είναι:

7 Οκτωβρίου: Led Zeppelin III Led Zeppelin (50 χρονών)
14 Οκτωβρίου: Remain in LightTalking Heads (40 χρονών)
21 Οκτωβρίου: Trespass Genesis (50 χρονών)
28 Οκτωβρίου: Layla and Other Assorted Love Songs (Μέρος 1ο) Derek and the Dominos (50 χρονών)

Επίσης σε όλες τις εκπομπές Οκτωβρίου θα μεταδίδονται τραγούδια από τις ηχογραφήσεις που έκανε ο John Lennon το 1970 κατά τη παρασκευή του πρώτου του σόλο album, John Lennon/Plastic Ono Band.