Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με στόχο την προστασία των ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών ομάδων που διαμένουν στις Στέγες, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Ανακοίνωση αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας, έχουν εξαρχής προωθηθεί σε όλους τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθύνοντα πρόσωπα των Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων, καθώς και των Δομών 24ωρης φροντίδας, οδηγίες αναφορικά με την προφύλαξη των ατόμων που διαμένουν σε Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων από λοίμωξη κορωνοϊού COVID–19, οι οποίες αναθεωρούνται ανάλογα με την εκάστοτε επιδημιολογική εικόνα που επικρατεί στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί και πραγματοποιηθεί 2380 διαγνωστικές εξετάσεις στο προσωπικό Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων, καθώς και σε Δομές 24ωρης Φροντίδας.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, πραγματοποιούν επιθεωρήσεις σε όλες τις Στέγες σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα πλαίσια των οποίων πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, έλεγχος ως προς την τήρηση των οδηγιών προφύλαξης από τη λοίμωξη κορωνοϊού COVID–19 (π.χ. χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων κ.λπ.).

Απροειδοποίητοι επιτόπιοι έλεγχοι εκ μέρους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας πραγματοποιούνταν σε μηνιαία βάση και στη Στέγη της επαρχίας Λεμεσού στην οποία πρόσφατα εντοπίστηκαν κρούσματα κορωνοϊού COVID–19, με τους δυο τελευταίους να είχαν γίνει στις 3/9/2020 και στις 30/9/2020.

Παράλληλα, στις 4/10/2020 προωθήθηκε εκ μέρους των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και γενική ενημέρωση των Στεγών, για την ανάγκη διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων. Στις 23/10/20, με ανακοίνωσή του το Υπ. Υγείας ανακοίνωσε τα σχετικά αποτελέσματα εντοπισμού κρουσμάτων, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων και την εν λόγω Στέγη.

Για τα υπόλοιπα μέτρα, τα οποία προκύπτουν από τα εκάστοτε Διατάγματα, Ανακοινώσεις και Οδηγίες, έχει προσωπική ευθύνη ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, διαχειριστής, διευθύνον πρόσωπο της Στέγης, ως προς την πιστή εφαρμογή και τήρησή τους ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των ατόμων που διαμένουν στη Στέγη.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που εντοπιστεί μη τήρηση των οδηγιών προφύλαξης, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες να πραγματοποιούν ελέγχους ως προς την εφαρμογή των εκάστοτε Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται με βάση τον Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο.

Τέλος, σημειώνεται ότι με στόχο την προστασία των ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών ομάδων που διαμένουν στις Στέγες και σε Δομές 24ωρης Φροντίδας, θα προωθηθούν αυθημερόν ανακοινώσεις για επαναφορά των μέχρι σήμερα οδηγιών και υποδείξεων, πλέον θα ρυθμιστούν εκ νέου οι αριθμοί επισκέψεων στις Στέγες και στις Δομές 24ωρης Φροντίδας, στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου.