Αποφάσεις για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές για τη διαδοχή του εκδημήσαντα Κύπρου Χρυσόστομου του Β’, θα λάβουν σήμερα οι Ιεράρχες, στο πλαίσιο της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου που έχει οριστεί στις 10:00 το πρωί.

Οι αρχιεπισκοπικές εκλογές θα είναι οι πρώτες, που διεξάγονται με τον νέο καταστατικό χάρτη της κυπριακής Εκκλησίας, που εγκρίθηκε το 2010.

Τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου είχε ανακοινώσει ο Τοποτηρητής του αρχιεπισκοπικού θρόνου, Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος.

Βάσει του καταστατικού, η τελική εκλογή του τριπροσώπου θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 40 ημερών μετά τη χηρεία του αρχιεπισκοπικού θρόνου.

«Υπάρχουν κάποιες προθεσμίες που δίνονται από το καταστατικό, αλλά αυτές μπορούν να ξεπεραστούν αν υπάρχουν προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν», είχε δηλώσει ο Πάφου Γεώργιος, επισημαίνοντας πως ότι είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται αυτό το καταστατικό για τη δημιουργία εκλογικών καταλόγων και τις εκλογές.