Συνεχίζεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023 ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση για το μέλλον του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού, που είναι σε εξέλιξη από τα μέσα Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση  του Δήμου Λεμεσού στόχος της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι να καταγραφούν οι απόψεις των πολιτών και των εκπροσώπων των φορέων για το μέλλον του Ζωολογικού Κήπου. Ενώπιον των πολιτών έχουν τεθεί οι ακόλουθες επιλογές:

  • Το Κλείσιμο του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού και επέκταση του Δημόσιου Κήπου στον χώρο αυτό.
  • Η Σημαντική αναβάθμιση του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού ώστε να καταστεί ένας αυτόνομος και αποτελεσματικός οργανισμός που θα δραστηριοποιείται και ως εκπαιδευτικό ή/και ερευνητικό ίδρυμα/κέντρο, το οποίο να πληροί όλα τα πρότυπα ποιότητας και καλές πρακτικές ευημερίας των ζώων με έμφαση στη διατήρηση των Ζωικών Γενετικών Πόρων (ειδών) της Κύπρου (“άγριων” και αγροτικών).

Η Δημόσια Διαβούλευση αυτή διενεργείται από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) για λογαριασμό του Δήμου Λεμεσού. Κάθε πολίτης ή εκπρόσωπος φορέα έχει το δικαίωμα να απαντήσει μία φορά το ερωτηματολόγιο, που βρίσκεται στο σύνδεσμο: 

https://kykpee.org/limassolzoo

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της ηλεκτρονικής Δημόσιας Διαβούλευσης στο τέλος Αυγούστου, θα ακολουθήσει και δια ζώσης δημόσια διαβούλευση με τους σχετικούς φορείς.