Το θέμα της προώθησης της ανάπλασης της ακτής Lady’s Mile συζήτησε σήμερα ο Δήμαρχος Λεμεσού με εκπροσώπους της Terra Cypria, του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικών Ερευνών και Εκπαίδευσης και του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, τονίζοντας ότι στόχος είναι η σωστή ανάπλαση της ακτής, με σεβασμό προς το περιβάλλον και όχι η εμπορική εκμετάλλευσή της.

Οι εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών φορέων κατέθεσαν τις απόψεις και εισηγήσεις τους. Όπως είναι γνωστό, μετά τη διαμόρφωση του προκαταρκτικού ρυθμιστικού σχεδίου για το Lady’s Mile από την Πολεοδομία, ο Υπουργός Εσωτερικών παραχώρησε την παραπέρα προώθηση της ωρίμανσης του έργου στο Δήμο Λεμεσού.

Ο Δήμαρχος τόνισε στους παρευρισκόμενους ότι ο Δήμος θεωρεί πως το θέμα της ανάπλασης του Lady’s Mile, αλλά και του παρακείμενου βιότοπου, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό και ευαίσθητο θέμα που αφορά εθνικό πλούτο και θα πρέπει μέσα σε αυτά τα πλαίσια να τύχει της ανάλογης διαχείρισης.

Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα έργου του δήμου θα ενισχυθεί από μια Συμβουλευτική Καθοδηγητική Επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες, η οποία θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της ωρίμανσης του έργου.

Στόχος του δήμου, δήλωσε ο Δήμαρχος, είναι να προχωρήσουν όλες οι απαιτούμενες μελέτες και διαδικασίες ώστε το έργο να συμπεριληφθεί στους Προϋπολογισμούς του Κράτους για το 2022.