Συμπληρωματικό προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ, με τον οποίο ανοίγει ο δρόμος ώστε το φθινόπωρο να ξεκινήσει η ανέγερση των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών του στον πρώην οικισμό Βερεγγάρια, ενέκρινε στη χθεσινή του συνέδρια το Yπουργικό Συμβούλιο.

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, μας ανέφερε πως μετά και την επικείμενη έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού και από τη βουλή, δεδομένου πως τα μηνύματα είναι θετικά από όλες τις πολιτικές ομάδες της βουλής, το πανεπιστήμιο θα προχωρήσει τις επόμενες βδομάδες με την κατακύρωση και την έναρξη των εργασιών για την ανέγερση των ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών με 500 κλίνες στο Βερεγγάρια (εφόσον δεν προκύψουν ενστάσεις στην Αναθεωρητική αρχή προσφορών).

Απήυθηνε δε, θερμές ευχαριστίες στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό συμβούλιο που ανταποκριθήκαν άμεσα και θετικά στο αίτημα του ΤΕΠΑΚ. Πρόσθεσε πως ευχαριστίες και συγχαρητήρια αξίζουν στον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου του πανεπιστημίου, τη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών τα διοικητικά και ακαδημαϊκά στελέχη και τη φοιτητική μας κοινότητα που συλλογικά και μεθοδικά με στρατηγικές κινήσεις έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ως γνωστόν, η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε εκφράσει ανησυχίες για υπερβολικές και περιοριστικές τεχνικές προδιαγραφές, που επιβαρύνουν αχρείαστα τον προϋπολογισμό της ανέγερσης φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ στο Βερεγγάρια, τις οποίες εντόπισε στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Το ΤΕΠΑΚ έλαβε προσφορές από τρεις εργοληπτικούς οίκους για την Ανέγερση των Εστιών στο χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια, τπροχώρησε σε αποσφράγιση τους, στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν κυμαίνονται από 56 εκατομμύρια 372 χιλιαδες μέχρι 57 εκατομμύρια 885, όπως αναγράφεται στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων e-Procurement.

Όπως μας έχει λεχθεί από το ΤΕΠΑΚ έχει αφαiρεθεί από τα έγγραφα των προσφορών η πρόνοια ότι το υαλοστάσιο θα πρέπει να είναι αλεξίσφαιρο και ως εκ τούτου πολύ πιο ακριβό.