Παγκοινοτική συγκέντρωση των κατοίκων και ιδιοκτήτων γης έχει συγκαλέσει σήμερα το Κοινοτικό Συμβούλιο Ίννιας στις 11 το πρωί, στην πλατεία της κοινότητας, μετά από πληροφορίες που σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, Γιάγκο Τσίβικο, καταδεικνύουν ότι οι προτάσεις της κοινότητας δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το Πολεοδομικό Συμβούλιο, σε σχέση με το τοπικό σχέδιο, γεγονός που προκαλεί ξεσηκωμό στο χωριό και στην χερσόνησο του Ακάμα γενικότερα.

Η Ίννια έχει ζητήσει είτε ήπια τουριστική ανάπτυξη ή αποζημίωση ιδιωτικών περιουσιών οι οποίες ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες σκάλες γης, οι οποίες παλαιότερα ανήκαν στην τουριστική ζώνη και έπειτα εντάχθηκαν στο Natura 2000.