Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης συγχαίρει όλους τους αρμόδιους φορείς για την επιτυχή απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

«Η παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης των Ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έγινε σήμερα από τον Λάζαρο Λαζάρου, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναδεικνύει εξαιρετικά θετικά μηνύματα για τη χώρα μας», ανέφερε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας.

Ιδιαίτερα σημαντικό, σημειώνει, είναι το γεγονός πως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετυχαίνοντας ποσοστά απορρόφησης που φτάνουν το 75%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 62%.

«Οι υψηλοί ρυθμοί απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων αναδεικνύουν την ικανότητα της χώρας μας, αλλά και των αρμοδίων φορέων να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν και να υλοποιούν προγράμματα με τεράστιες απαιτήσεις, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η απορρόφηση αυτή υλοποιείται χωρίς παρατηρήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου», προσθέτει.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, η Κύπρος έλαβε συνολικά €3,406 δις. από όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ – έχοντας έτσι συνολικά καθαρά έσοδα ύψους €328 εκ. ευρώ. Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 η Κύπρος λαμβάνει κονδύλια ύψους €2,7 δις σε επιχορηγήσεις και €200 εκ. σε χαμηλότοκο δανεισμό.

Το γεγονός αυτό, προστίθεται, συμβάλλει και θα συνεχίσει να συμβάλλει καθοριστικά, όχι μόνο στην έξοδο από την κρίση, αλλά και στη χάραξη πορείας σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης και θα έχει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος Κύπρος το Αύριο, που αντικατοπτρίζει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για μία ανταγωνιστική οικονομία, πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη, προς ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, ισχυρό κοινωνικό κράτος. «Ένα κράτος ψηφιακά αναβαθμισμένο και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών», καταλήγει.