Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, τίθεται σε ισχύ από σήμερα, 17 Ιουνίου 2024, ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2024.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, με την έναρξη ισχύος του Νόμου, οι αρμοδιότητες που αφορούν τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και της Υπηρεσίας Ασύλου, αντίστοιχα, μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

Διευκρινίζεται ότι τα θέματα που πηγάζουν από τους περί Αρχείου Πληθυσμού, Γάμου, Πολιτικής Συμβίωσης και Πολίτου Νόμους παραμένουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μέχρι νεότερης ενημέρωσης, για τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, ως ακολούθως:

1. Διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 90, 1077 Λευκωσία.

2. Θέματα μετανάστευσης: 22 30 88 08 και 22 30 88 11.

3. Θέματα ασύλου: 22 30 85 01 και 22 30 85 05.

Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας θα καθορίσει και θα κοινοποιήσει, το συντομότερο, τους τρόπους επικοινωνίας του κοινού με τις υπηρεσίες του.