Στο Βερεγγάρια βάσει της πρότασης του Δήμου Πολεμιδιώνθα ανεγερθεί κατά πάσα πιθανότητα 2ο ολυμπιακό κολυμβητήριο για την ευρύτερη Λεμεσό και όχι στο ΓΣΟ όπως έχει προτείνει ο Δήμος Λεμεσού, όμως ενώπιον του ΚΟΑ βρίσκονται και αιτήματα από την Ελεύθερη Αμμόχωστο και τη Λάρνακα για Ολυμπιακό κολυμβητήριο και τα οικονομικά δεδομένα επιτρέπουν την ανέγερση ενός κολυμβητηρίου μέχρι το 2023.

Όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης, εντός των ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί μελέτη από το αρμόδιο τμήμα του Οργανισμού, για το που θα πρέπει να κατασκευαστεί κατά πρωτεραιότητα κολυμβητήριο και σε δύο με τρείς εβδομάδες θα ληφθεί απόφαση από το Διοικητικο Συμβούλιο του ΚΟΑ.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε πως  σε συνάντηση που θα έχουν από κοινού με τον Υπουργό Παιδείας,  με τον Υπουργό Οικονομικών θα ζητήσουν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες να να δοθεί συμπληρωματική χρηματοδότηση για την ανέγερση ακόμη ενός κολυμβητηρίου, κάτι που δεν μπορεί να γίνει επι του παρόντος.