Στο βαθύ κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας του Ευρωπαϊκού Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων επέστρεψε η Κύπρος, η οποία είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία, καταγράφοντας τα χειρότερα επιδημιολογικά δεδομένα στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC, η Κύπρος κατέγραψε τα περισσότερα περιστατικά κορωνοϊού ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, τις τελευταίες 14 ημέρες.