Τις γνώσεις τους σε θέματα καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά την αειφορία, την αισθητική και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των πόλεων, αναμένεται να διευρύνει το προσωπικό του Δήμου Λεμεσού και φορείς της πόλης, στο πλαίσιο ένταξης της πόλης στην κοινότητα του ευρωπαϊκού έργου CrAFt.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, το έργο Creating Actionable Futures (CrAFt), τοποθετεί τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα στην καρδιά των αστικών φορέων, με τις πόλεις να εντάσσονται σε ένα αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό αστικό κίνημα που φέρνει κοντά πολίτες, φορείς χάραξης πολιτικής, τέχνες και ακαδημαϊκό κόσμο, για να συνδιαμορφώσουν τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

Στην προκήρυξη του CrAFt, προστίθεται, λήφθηκαν συμμετοχές από περισσότερες από 25 χώρες και συνολικά επιλέγηκαν εξήντα πόλεις από όλη την Ευρώπη και συνεργαζόμενες χώρες, ανάμεσα τους η Λεμεσός, την οποίαν εκπροσωπεί ο Δήμος Λεμεσού.

Οι επιλεγμένες πόλεις ενώνονται με τις τρεις πρώτες συμμετέχουσες πόλεις, το Άμστερνταμ, τη Μπολόνια και την Πράγα, για να συνδημιουργήσουν και να δοκιμάσουν μοντέλα συλλογικής διακυβέρνησης αστικού μετασχηματισμού.

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Λεμεσού, σημειώνεται στην ανακοίνωση, αναμένεται το προσωπικό του Δήμου αλλά και αρμόδιοι φορείς της πόλης να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά την αειφορία, την αισθητική και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των πόλεων, βασισμένο στην ευρωπαϊκή πολιτική New European Bauhaus.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πόλεις αυτές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις βέλτιστες πρακτικές σε νέα ευρωπαϊκά μοντέλα τοπικής διακυβέρνησης, ενώ μέσω ενός συνδυασμού διαδικτυακών φόρουμ, φυσικών συναντήσεων και επισκέψεων, θα μπορούν οι πόλεις να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό.

Επιπρόσθετα, θα συμμετέχουν σε μια δεξαμενή προβληματισμού επόμενης γενιάς με φοιτητές και κοινότητες νέων και θα έχουν πρόσβαση στον τεράστιο όγκο εκπαιδευτικού υλικού που έχει ήδη αναπτυχθεί από υπάρχουσες πλατφόρμες.