Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι τα θέματα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών βρίσκονται ψηλά στην πολιτική ατζέντα της διακυβέρνησης του και ότι με πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, το πρόγραμμα διακυβέρνησης  περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις, μεταξύ άλλων, για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, τη σύζευξη της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, τη μείωση του χάσματος αμοιβών, την ίση μεταχείριση σε όλους του τομείς της ζωής.

Σε μήνυμα με αφορμή την σημερινή Μέρα της Γυναίκας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι στόχος της διακυβέρνησης είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση των θεμάτων ισότητας των φύλων και προς αυτή την κατεύθυνση θα προχωρήσει άμεσα και στη θεσμοθέτηση του Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων.

Αναφέρει εξάλλου ότι η φετινή παγκόσμια ημέρα γυναικών είναι αφιερωμένη στην καινοτομία και την τεχνολογία για την ισότητα των φύλων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών στην καινοτομία και την τεχνολογία, με πρωτοβουλία της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, η Κυβέρνηση προχωρά σε θεσμοθέτηση 10 υποτροφιών σε γυναίκες της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος σημειώνει ότι σήμερα είναι ημέρα τιμής και περισυλλογής για τις θυσίες και τις μάχες που έδωσαν οι γυναίκες ανά το παγκόσμιο, ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα στα αυτονόητα, όπως, ανάμεσα σε άλλα, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και της εργασίας επί ίσοις όροις.