Στην πρώτη φάση των χαλαρώσεων εισέρχεται από αύριο Δευτέρα η Κύπρος, με νέες χαλαρώσεις από τις 8 Μαρτίου, ενώ στις 16 του μήνα επαναλειτουργεί η εστίαση.

Από αύριο επαναλειτουργούν η Α’ και Β’ Τάξη των δημόσιων και ιδιωτικών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, με φυσική παρουσία των μαθητών.

Έχουμε ακόμη την επαναλειτουργία ωδείων, φροντιστηρίων, εκπαιδευτικών κέντρων και άλλων απογευματινών δραστηριοτήτων, με φυσική παρουσία μέχρι δύο ατόμων, περιλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού (1 μαθητής και 1 εκπαιδευτικός).

Από αύριο επαναλειτουργούν οι χώροι εικαστικών τεχνών και γκαλερί, γυμναστήρια, σχολές χορού, στη βάση των οδηγιών και του πρωτοκόλλου που θα εκδοθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Επιτρέπεται επίσης η πρόσβαση στα μονοπάτια της φύσης για σκοπούς άθλησης.

Επιτρέπεται, τέλος, η πλανοδιοπώληση και τα παζαράκια άλλων ειδών πέραν των τροφίμων.