Συνέρχεται σήμερα το απόγευμα η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να εγκρίνει το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης για αντιμετώπιση των συνεπειών της επιδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία, το οποίο ξεπερνά τα €2 δισεκατομμύρια, περιλαμβανομένων των κυβερνητικών εγγυήσεων €1,75 δις για χαμηλότοκα δάνεια σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους και €0,25 για επιδότηση τόκων, αλλά και της αναστολής δανείων για εννέα μήνες.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης αναστολή καταβολής φόρων και τελών για στήριξη της ρευστότητας επιχειρήσεων και προστασίας των θέσεων εργασίας, μέσω της χορήγησης ανεργιακού επιδόματος και επιχορήγησης ειδικής άδειας.

Στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός €369 εκατομμυρίων.
Στο κείμενο του αναθεωρημένου προϋπολογισμού αναφέρεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 26/3/2020, αποφάσισε τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων τα οποία ανέρχονται γύρω στα €813 εκ. ή 3,8% του ΑΕΠ και έχουν σκοπό τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, των επιχειρήσεων, των αυτοτελώς εργαζομένων, των εργοδοτουμένων, των φοιτητών και γενικότερα της οικονομίας.

Ειδικότερα, στις δαπάνες για τις οποίες ζητείται έγκριση, περιλαμβάνονται €20 εκατ. για χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου) λόγω αναστολής της λειτουργίας σχολείων.

Ποσό €182 εκ. θα δαπανηθεί για το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών Επιχειρήσεων και για Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών. Πρόκειται για την κάλυψη του ανεργιακού επιδόματος υπαλλήλων που ανέστειλαν τις εργασίες τους ή έχουν υποστεί 25% του κύκλου των εργασιών τους.

Για τους αυτοτελώς εργαζόμενους που έχουν επηρεαστεί από την κατάσταση προβλέπεται κονδύλι 20 εκ. ευρώ.

Στον συμπληρωματικό Προϋπολογισμό προβλέπονται 15 εκ. ευρώ για κάθε 20.000 εργαζόμενους που θα λάβουν το επίδομα ειδικής άδειας ασθενείας.

Εξάλλου, ποσό €100 εκατ. προβλέπεται για τα μέτρα προστασίας της υγείας για καταπολέμηση της πανδημίας σε περίπτωση που χρειαστεί.

Άλλα €15 εκ. προβλέπονται για το Επίδομα Παραμονής Φοιτητών στο Εξωτερικό ύψους €750 που αφορά στην κάλυψη εξόδων φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό και δεν θα επιστρέψουν στην Κύπρο την περίοδο των διακοπών του Πάσχα και 6 εκ. ευρώ για το σχέδιο επαναπατρισμού Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό για ειδικούς λόγους.

Επίσης προβλέπονται €11 εκ. για την ανάκαμψη του τουρισμού για υλοποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2020, σε συνεργασία με Αεροπορικές Εταιρείες και Οργανωτές Ταξιδίων και δράσεις ενίσχυσης της προσέλκυσης τουριστών κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020– Μαρτίου 2021.

Στήριξη ρευστότητας μέσω αναβολής είσπραξης φόρων και τελών

Η Ολομέλεια καλείται να εγκρίνει δύο νομοσχέδια σχετικά με φορολογικές ελαφρύνσεις για ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Τα νομοσχέδια αφορούν παραχώρηση εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών να εκδώσει διάταγμα για να επιτευχθεί η αναστολή της υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για εταιρείες, εισοδήματος αυτοεργοδοτουμένων με λογαριασμούς ή υπόχρεους για υποβολή δήλωσης και αναστολή επιβολής πρόσθετου φόρου και τόκου για ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στο φόρο προσώπων για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν στις 29 Φεβρουαρίου του 2020, 31 Μαρτίου του 2020 και 30 Απριλίου του 2020, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για αυτές τις περιόδους αυτές και καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020.

Επίσης, με νόμο αναμένεται να ανασταλεί και η καταβολή δόσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, από οφειλέτες που είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με δόσεις ενώ, παράλληλα, θα επεκταθεί κατά δύο μήνες η περίοδος αποπληρωμής.

Η βουλή αναμένεται να εγκρίνει επίσης νομοσχέδιο με το οποίο παρέχονται εξουσίες για διάστημα δύο μηνών στην Υπουργό Εργασίας, ώστε να αποφασίζει για ορισμένα θέματα, όπως το επίδομα ασθενείας, την ειδική άδεια σε εργαζόμενους γονείς και το ανεργιακό επίδομα, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας.

Το νομοθετικό θα τοποθετηθεί, ακόμα, επί του νομοσχεδίου για διατήρηση της καταβολής εισφορών στο ΓεΣΥ με τους προηγούμενους συντελεστές από τους μισθωτούς, εργοδότες, αυτοεργοδοτούμενους, εισοδηματίες και το κράτος ως εργοδότη και ως τρίτο μέρος, από την 1η Απριλίου, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020.

Πηγή: ΚΥΠΕ