Η Πολωνία μετακινείται από την Κατηγορία Α στην Κατηγορία Β στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης του επιδημιολογικού κινδύνου χωρών ως προς τη νόσο COVID-19 ενώ η Πορτογαλία μετακινείται από την Κατηγορία Γ στην Κατηγορία Β. Η κατηγοριοποίηση αυτή έχει ισχύ από την Παρασκευή, 14 Αυγούστου.
 
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι «οι επιβάτες που προέρχονται από τις χώρες της Κατηγορίας Β, απαιτείται να έχουν προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο το αργότερο 72 ώρες προ της αναχώρησης και να έχουν Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητική εξέταση PCR για τον ιό».
 
Διευκρινίζεται, παράλληλα, ότι οι επιβάτες από χώρες κατηγορίας Β που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες δύνανται να πραγματοποιήσουν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Οι κατηγορίες αυτές αφορούν Κύπριους πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους, τα ανήλικα τέκνα και οι γονείς αυτών), όλους τους νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία και πρόσωπα που δικαιούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης.
 
Αφορούν, επίσης, «πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, στη χώρα διαμονής των οποίων δεν παρέχεται υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων (δημόσια ή ιδιωτικά) και σε αυτούς που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης».
 
Σημειώνεται ότι το κόστος της εξέτασης καλύπτεται από τους ίδιους και επιπλέον τα άτομα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.
 
Διευκρινίζεται ότι για τις υπόλοιπες χώρες εξακολουθεί να ισχύει η κατηγοριοποίηση της 4ης Αυγούστου 2020.

Πηγή: ΚΥΠΕ