Η Βουλγαρία κατατάσσεται προληπτικά στην Κατηγορία Β (χώρες με πιθανόν χαμηλό κίνδυνο αλλά με μεγαλύτερη αμφιβολία σε σύγκριση με την Κατηγορία Α), με απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς επαναξιολόγησης της επιδημιολογικής εκτίμησης κινδύνου των διαφόρων χωρών ως προς τη νόσο COVID-19 και έπειτα από τον εντοπισμό κρουσμάτων από επιβάτες προερχόμενους από τη Βουλγαρία.

Η νέα κατάταξη θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020, και θα επαναξιολογείται στη βάση των επιδημιολογικών δεικτών όπως θα διαμορφώνονται.

Ως εκ τούτου, οι πολίτες που προτίθενται να ταξιδέψουν στην Κύπρο από την Βουλγαρία από τις 29 Ιουνίου 2020 κι έπειτα, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο από αναγνωρισμένο εργαστήριο κατά τις τελευταίες τουλάχιστον 72 ώρες προ της αναχώρησης και να έχουν Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητικό PCR για COVID-19.

Επιπρόσθετα, μέχρι και την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020, όλοι οι επιβάτες που θα αφικνούνται από αεροδρόμια της Βουλγαρίας θα υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο κατά την άφιξή τους στην Κύπρο, ανεξάρτητα και επιπλέον του δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργείται σε επιβάτες των χωρών από τις Κατηγορίες Α και Β.