Σε αυτεπάγγελτη εξέταση της επάρκειας σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών θα προβεί κατά την σημερινη της συνεδρία που ξεκινά αυτή την ώρα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών στην παρουσια τριών Υπουργών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν, ο Υπουργός Εσωτερικών, η Υπουργός Γεωργίας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Καθώς επίσης Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, η Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, εκπρόσωποι της Αστυνομίας, ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής, ο Διοικητής της ΕΜΑΚκαι η Επίτροπος Περιβάλλοντος.