Πραγματοποιήθηκε το πρωί η καθέλκυση του ιστορικού ψαροκάϊκου «Λάμπουσα» μετά την πλήρη αποκατάσταση του και η μεταφορά του στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού.

Η αποκατάσταση του σκάφους «Λάμπουσα» από το Δήμο Λεμεσού, με δαπάνη 700.000 ευρώ έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού. Μετά από συμφωνία του Δήμου Λεμεσού και του Εργαστήριου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, διενεργήθηκαν εργασίες ολιστικής ψηφιοποίησης, καταγραφής και τεκμηρίωσης του ιστορικού σκάφους με σκοπό την προστασία και τη διαφύλαξη της ιστορίας του σημαντικού σκάφους. Μέσω της πρωτοποριακής μεθόδου της φωτογραμμετρίας και σάρωσης, η ερευνητική ομάδα της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ στο ΤΕΠΑΚ έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού κελύφους του σκάφους, με στόχο την τρισδιάστατη μοντελοποίηση και την ολιστική καταγραφή και τεκμηρίωσή του.

Η Λάμπουσα προορίζεται να δένει στην αποβάθρα που έδενε και παλαιότερα επί της επίχωσης και θα αποσύρεται το χειμώνα προκειμένου να τυγχάνει συντήρησης. Πλησίον της αποβάθρας στην επίχωση θα τοποθετηθεί και επίπλωση που θα διευκολύνει τη αξιοποίηση της Λάμπουσας, ως πλωτού μουσείου.

Η αρχική χρηματοδότηση περιλάμβανε και κονδύλι €650.000 για επιδιόρθωση της μεγάλης αποβάθρας του παλιού Λιμανιού και τη δημιουργία Υπαίθριου Μουσείου Αλιείας, όμως λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε στην έναρξη των εργασιών εκ μέρους του εργολάβου, παρόλο που είχε κατακυρωθεί η προσφορά το 2021, δεν ανανεώθηκε η χορηγία.