Στη Λισαβόνα μετέβη χθες ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, για να συμμετάσχει στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αρχίζει σήμερα,  και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αύριο, Τρίτη 15 Ιουνίου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την άτυπη σύνοδο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, αφορούν το μέλλον της Αλιευτικής Πολιτικής καθώς και τα συστήματα τροφίμων και τη χρήση της καινοτομίας στη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, οι Υπουργοί Γεωργίας αναμένεται επίσης να συζητήσουν τα ανοιχτά ζητήματα της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας σε ένα από τα προσεχή Συμβούλια. 

Στο πλαίσιο των εργασιών της άτυπης συνόδου, οι Υπουργοί Γεωργίας θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφτούν αγροκτήματα στα οποία εφαρμόζεται η γεωργία ακριβείας, η άσκηση δηλαδή γεωργικών πρακτικών που μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των καλλιεργειών, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και περιορίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.