Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Γιώργο Σαββίδη, η ενδιάμεση έκθεση του Προέδρου και των Μελών της Ερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε με σκοπό τη διερεύνηση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 έως και τη 17η Αυγούστου 2020. Το κείμενο της ενδιάμεσης έκθεσης επισυνάπτεται εδώ.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο ΓΤΠ, αύριο Μ. Τετάρτη καταχωρείται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 139 του Συντάγματος, με την οποία καλείται το Δικαστήριο να δηλώσει ότι η Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 22 Απριλίου 2021 είναι άκυρη και άνευ νομικού αποτελέσματος, αφού λήφθηκε, μεταξύ άλλων, χωρίς εξουσία ή/και αρμοδιότητα ή/και κατά παράβαση προνοιών του Συντάγματος και της Αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών ή/και κατά παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την ενδιάμεση έκθεση που δημοσιεύεται, απαλείφονται τα στοιχεία εκείνα που δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, πρώτον, για σκοπούς προστασίας ενδεχόμενων ποινικών ερευνών που δυνατό να διαταχθούν και κατ’ επέκταση των δικαιωμάτων των εν δυνάμει κατηγορουμένων και δεύτερον, για σκοπούς συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της διαφύλαξης της διαδικασίας παράβασης που εκκρεμεί εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απάλειψη των στοιχείων στο περιεχόμενο της ενδιάμεσης έκθεσης, όπως αυτό δημοσιεύεται σήμερα, φέρει τη σύμφωνο γνώμη της Ερευνητικής Επιτροπής και της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της ενδιάμεσης έκθεσης από τη Νομική Υπηρεσία, αυτή αξιολογείται από την Υπεύθυνη Εισαγγελέα και νομικούς λειτουργούς του Ποινικού Τομέα, με σκοπό την προώθηση αυτής στην Αστυνομία για έναρξη αστυνομικών ερευνών.