Την έκθεσή της για την παραχώρηση υπηκοότητας στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, δημοσιοποίησε η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση εδώ

Σύμφωνα με τη σύνοψη της έκθεσης, λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών αδυναμιών που εντοπίζονται στο Πρόγραμμα, λόγω της υφιστάμενης πολιτικής που επιτρέπει την πολιτογράφηση προσώπων χωρίς να έχουν προβεί σε οποιαδήποτε επένδυση, απλώς και μόνο επειδή είναι μέλη οικογένειας πολιτογραφηθέντος επιχειρηματία ή επενδυτή, πρέπει να εξεταστεί η αναγκαιότητα ενδεχόμενης αναθεώρησής της.

Κατά την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοότητας, θα πρέπει να εξετάσει τις ενδεχομένως χιλιάδες πολιτογραφήσεις μελών της οικογένειας πολιτογραφηθέντων που έχουν ήδη γίνει.