Δίκτυο Συνεργασίας για τη δημιουργία Κέντρου Παρακολούθησης για την πρόληψη πυρκαγιών με προυπολογισμό 66 χιλιάδες ευρώ, επιδιώκουν να συστήσουν η εταιρεία FIRELINE που παρέχει εκπαίδευση και υπηρεσίες Πυρασφάλειας (ως επικεφαλής εταιρος) και οι Κοινότητες Απαισιάς, Πάχνας, Φοινιού, Επταγώνειας και Βουνιού.

Οι εταίροι στο έργο έχουν υποβάλει άιτηση για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Προγραμμα Αγροτικής Ανάτυξης 2014-2020, μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λεμεσού.

Το κέντρο θα λειτουργήσει με την εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού στις Κοινότητες ώστε μέσω ειδικών καμερών να γίνεται παρακολούθηση της περιοχής σε πραγματικό χρόνο και εντοπισμός διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να ενημερώνεται άμεσα το Κέντρο.

Η χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας θα δώσει την δυνατότητα να λειτουργεί προληπτικά και έγκαιρα ώστε να αντιμετωπίζεται τυχόν πυρκαγιά. Με ομόφωνη απόφαση των μελών του δικτύου αποφασίστηκε το κεντρικό σημείο παρακολούθησης να είναι στην Πάχνα στην οποία χωροθετείται και ο Περιφερειακός Πυροσβεστικός Σταθμός, που στελεχώνεται μόνιμα από το πυροσβέστες.

Το προτεινόμενο δίκτυο στοχεύει στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος από τις καταστροφικές επιπτώσεις των πυρκαγιών. Πρόκειται για προηγμένη λύση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, που χρησιμοποιεί κορυφαία τεχνολογία για την ανίχνευση και την παρακολούθηση των πυρκαγιών με ασύγκριτη ακρίβεια.

Η αποστολή του είναι να παρέχει προειδοποιήσεις εντός του πρώτου δυνατού χρονικού παραθύρου, πραγματικού χρόνου δεδομένα και πρακτικές συμβουλές για να ενίσχυση των ομάδων πυρόσβεσης και των κοινοτήτων στην προσπάθειά τους να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Tο σύστημα FireWatch παρακολουθεί το τοπίο χρησιμοποιώντας μια εξελιγμένη μονάδα αισθητήρα για τη συλλογή δεδομένων. Οι αισθητήρες είναι τοποθετημένοι σε ψηλά σημεία (υπάρχοντες ιστούς τηλεπικοινωνιών ή πυροσβεστικούς πύργους).

Για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα, θα χρησιμοποιούνται μια σειρά από μετεωρολογικές πληροφορίες, καθώς και τις δεξιότητες και την εμπειρία των πυροσβεστών, των εθελοντών πυροσβεστών ή των επαγγελματιών δασοκομίας που χειρίζονται το σύστημα.

Οι αισθητήρες λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα του χρόνου, μέρα και νύχτα.