Σε ενέργειες που αποσκοπούν στην καλύτερη διαχείριση των Τ/κ περιουσιών και μίσθωση τους με αξιοκρατικό τρόπο στον προσφυγικό κόσμο, προβαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι τα διαχρονικά προβλήματα και τα κενά στις διαδικασίες, είχαν ως αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να παρατηρείται εκμετάλλευση και παραβίαση των συμβάσεων μίσθωσης.

Μετά από πρόσφατους ελέγχους σε 624 συμβάσεις μίσθωσης υποστατικών για εμπορική χρήση, από κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου, διαφάνηκε ότι σε 65 περιπτώσεις αποδεδειγμένα παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης, ενώ για άλλες 71 περιπτώσεις χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Από τους ελέγχους εισπράχθηκαν από μισθωτές καθυστερημένες οφειλές €600 χιλιάδων ευρώ προς το Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Επιπλέον, επιτεύχθηκε διακανονισμός για τη σταδιακή εξόφληση ακόμα €1.5 εκ. και καταχωρήθηκαν αγωγές για οφειλές πέραν των €600.000.

Επιδίωξη του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση των τ/κ περιουσιών, με σκοπό την προσαρμογή της στις σημερινές συνθήκες και ανάγκες του προσφυγικού κόσμου. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει προωθηθεί και αναμένεται η ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου για την αναθεώρηση της διαχείρισης και των κριτηρίων παραχώρησης των τ/κ περιουσιών.

Σε ό,τι αφορά στον τομέα της διασφάλισης διαφάνειας στις διαδικασίες, εκτιμάται ότι εντός του 2023 θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, με στόχο την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων καταγραφής, παρακολούθησης και επεξεργασίας των δεδομένων.

Επιπλέον, έχοντας εντοπίσει χρονίζουσες προβληματικές περιπτώσεις διαχείρισης τ/κ περιουσιών, δόθηκαν οδηγίες από τον Υπουργό Εσωτερικών για εκπόνηση Σχεδίων Δράσης, ώστε να δοθούν οριστικές λύσεις, υπό το φως και της νέας νομοθεσίας που ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με την υποχρέωση εξασφάλισης της στατικής επάρκειας όλων των υποστατικών.