Σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο ο Υπουργός Γεωργίας, η Υπουργός Ενέργειας και ο Υπουργός Μεταφορών παρουσίασαν σήμερα πολιτικές που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σε εισαγωγική τοποθέτηση του εκ μέρους και των τριών Υπουργείων, ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, τόνισε ότι από τους πρώτους μήνες εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού, στόχος ήταν εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και η υλοποίηση έργων που θα διασφαλίσουν ένα πιο αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης.

Η Υπουργός Ενέργειας, Νατάσα Πηλείδου, ανέφερε ότι πως το Υπουργείο Ενέργειας, κατά την περίοδο 2021-2027, έχει να διαχειριστεί συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια ύψους 547 εκ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία/Ταμείο Συνοχής και από άλλα Ταμεία, εκ των οποίων το 61% αφορά στην πράσινη οικονομία.

Τα κονδύλια αυτά θα δοθούν υπό μορφή κινήτρων, προσελκύοντας επενδύσεις με στόχο να καταστεί η χώρα πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική, είπε. Ιδιαίτερη έμφαση, κατά την παρουσίασή της, η Υπουργός έδωσε στα έργα εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όπως επεσήμανε, τα έργα αυτά δημιουργούν προοπτικές για έλευση επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ και για επίτευξη των πολύ σημαντικών περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά στο υπόλοιπο 38% των χρηματοδοτούμενων πόρων, η κα Πηλείδου εξήγησε πως αυτό σχετίζεται με την παροχή κινήτρων για ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και έστειλε το μήνυμα προς τους επιχειρηματίες να τα αξιοποιήσουν και να επενδύσουν σε ένα κυκλικό μοντέλο λειτουργίας, το οποίο θα τους επιτρέψει να μειώσουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά και το κόστος τους, αυξάνοντας ταυτόχρονα την εξαγωγική τους ικανότητα.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννης Καρούσος, από την πλευρά του αναφέρθηκε στον τομέα βιώσιμων μεταφορών.

Αναφέρθηκε σε έργα που αφορούν στην ηλεκτροκίνηση με κονδύλι 28,6 εκατ., όπως το Σχέδιο κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και μοτοσυκλετών για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα και προώθηση της ευρείας χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων με εγκατάσταση 1000 σημείων επαναφόρτισης.

Ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής ανέφερε ότι κυριότεροι τομείς που αφορούν το Υπουργείο του είναι η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η διαχείριση στερεών και κτηνοτροφικών αποβλήτων, η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, και η ανάγκη για μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και στην γεωργία.

Αναφερόμενος σε επενδύσεις για την κλιματική ουδετερότητα και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο κ. Καδής εξήγησε ότι το κόστος τους θα ανέλθει σε 45 εκ. ευρώ, με έμφαση στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην προστασία των δασών από πυρκαγιές.