Εμβάσματα, συνολικού ποσού €23.000, θα καταβάλει το κράτος σε 57 λογαριασμούς αναδιαρθρωμένων δανείων εγκεκριμένων αιτητών του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, στο πλαίσιο της πρώτης πληρωμής για το Σχέδιο, τα οποία βρίσκονται στις τράπεζες Κύπρου, Ελληνική και Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο προϊστάμενος του ΕΣΤΙΑ στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μάριος Σαββίδης, σημειώνοντας ότι η πρώτη αυτή πληρωμή αφορά την περίοδο Δεκέμβριο του 2019 μέχρι Νοέμβριο του 2020.

Ο κ. Σαββίδης εξήγησε ότι το ποσό είναι μικρό γιατί αφορά μόνο όσα δάνεια έχουν αναδιαρθρωθεί από τις τράπεζες και καταβλήθηκε από τον δανειολήπτη τουλάχιστον μια δόση του αναδιαρθρωμένου δανείου του, σύμφωνα και με τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Σημείωσε πως μπορεί να έχει δοθεί μέχρι στιγμής από την Υπηρεσία η έγκριση σε 419 αιτήσεις για συμμετοχή στο ΕΣΤΙΑ, αλλά μόνο 57 δάνεια έχουν μέχρι σήμερα αναδιαρθρωθεί και παράλληλα καταβλήθηκε τουλάχιστον η πρώτη δόση από τους δανειολήπτες. Οι 57 λογαριασμοί δανείων βρίσκονται, σύμφωνα με τον Προϊστάμενο του ΕΣΤΙΑ, στις τράπεζες Κύπρου, Ελληνική και ΟΧΣ.

Πρόσθεσε ότι συνολικά στο ΕΣΤΙΑ συμμετέχουν οκτώ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι οι Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Alpha Bank, Astrobank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και το ταμείο εξαγοράς πιστώσεων Gordian Holdings LTD.

Είπε ακόμη ότι από την διαδικασία καταβολής πληρωμής από το κράτος εξαιρείται η ΚΕΔΙΠΕΣ, για την οποία, όπως εξήγησε, «υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για συμψηφισμό του ποσού που οφείλει να πληρώσει το κράτος στην ΚΕΔΙΠΕΣ, στο πλαίσιο του ΕΣΤΙΑ, με το ποσό που χρωστά η ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος».

Ειδικότερα, για την πρώτη πληρωμή στο πλαίσιο του ΕΣΤΙΑ που αφορά μόνο δάνεια που βρίσκονται στην ΚΕΔΙΠΕΣ και η οποία θα γίνει ο συμψηφισμός με τα αυτά που χρωστά η ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος, ο κ. Σαββίδης είπε ότι η πληρωμή θα αφορά 104 λογαριασμούς, συνολικού ποσού €100.464.

Επιπλέον, ο Προϊστάμενος του ΕΣΤΙΑ είπε ότι για ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία της πρώτης πληρωμής αναμένεται μόνο η απελευθέρωση του σχετικού κονδυλίου των €23.000 από το Υπουργείο Οικονομικών.

Τέλος, ανέφερε ότι λόγω της μικρής καθυστέρησης που υπήρξε για καταβολή της πρώτης πληρωμής από το κράτος και οφειλόταν εν μέρει και στην πανδημία του κορωνοϊού, η Υπηρεσία θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες, εγκεκριμένους του ΕΣΤΙΑ, που δεν κατέβαλαν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2020 τις δόσεις του αναδιαρθρωμένου δανείου, με όριο καθυστέρησης κάτω από 90 ημερών και προχώρησαν στην συνέχεια μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021 στην καταβολή των δόσεων του σύμφωνα με τη νέα δανειακή του σύμβαση. Σημείωσε ότι τα στοιχεία αυτά θα ζητηθούν από τις συμμετέχουσες τράπεζες.