Σε πορεία υλοποίησης βρίσκονται 194 δράσεις κόστους €397 εκατ. για την ανάπτυξη της ορεινής Κύπρου, δήλωσε ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Κώστας Χαμπιαούρης από τον Στατό – Άγιο Φώτιο, της επαρχίας Πάφου.

Η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη αναγνωρίζοντας αφενός τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες και το συνεπαγόμενο υψηλό κόστος της εγκατάλειψής τους, και αφετέρου τις δυνατότητες, τη δυναμική και τις προοπτικές τους, αποφάσισε την υιοθέτηση και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάπτυξη της ορεινής Κύπρου, ανέφερε ο κ. Χαμπιαούρης μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής σε εκδήλωση, στον Στατό – Άγιο Φώτιο.

Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και στην επέκταση της στις επαρχίες Πάφου και Λάρνακας και τις λοιπές κοινότητες των επαρχιών Λεμεσού και Λευκωσίας ο κ. Χαμπιαούρης είπε πως «απόψε σας παρουσιάζουμε την πορεία υλοποίησης της ΕΣΑΟΚ, πορεία που θα ακολουθηθεί και για τις δικές σας περιοχές, και όπως θα αντιληφθείτε πρόκειται για ένα ουσιαστικό και γενναίο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο ούτε μονοθεματικό είναι ούτε στατικό, αλλά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εμπλουτίζεται συνεχώς με ένα δομημένο, ολιστικό και στοχευμένο πρόγραμμα έργων, δράσεων, καθώς και σχεδίων στήριξης που εκπονήθηκαν από τα Υπουργεία».

Με προσήλωση στις εξαγγελίες και την πολιτική του Προέδρου της Δημοκρατίας για τις ορεινές κοινότητες, μέχρι σήμερα συνέχισε, είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης 194 δράσεις, συνολικού κόστους €367 εκατομμυρίων.

Ξεκινώντας από τις οριζόντιες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν θεσμικό χαρακτήρα, ο κ. Χαμπιαούρης ανέφερε πως πρόκειται για νομοσχέδια και μελέτες στρατηγικής σημασίας, τα οποία αναμένεται έως το τέλος του 2022 να ολοκληρωθούν, με τη σημαντική συμβολή της Επιτρόπου Νομοθεσίας Λουΐζας Ζαννέτου και τη συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών, Ενέργειας, Γεωργίας και του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Ακολούθως αναφέρθηκε στις δράσεις που  θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, καθώς έχουν ως στόχο τόσο τον καθορισμό του πλαισίου αρχών και τους γενικούς στόχους της ορεινής πολιτικής όσο και την προαγωγή εναλλακτικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας και την αύξηση του εισοδήματος της αγροτικής οικογένειας, τον εμπλουτισμό του ιδιότυπου τουριστικού προϊόντος Τροόδους και την αύξηση της επισκεψιμότητας, αλλά και τη δημιουργία συνθηκών συγκράτησης και προσέλκυσης πληθυσμού στην περιοχή.

Ανάμεσα σ’ αυτές τις δράσεις, είπε, είναι η θέσπιση της αρχής της ορεινότητας και της πολιτικής ορεινών περιοχών, η συμπερίληψη των ορεινών κοινοτήτων των επαρχιών Πάφου, Λάρνακας και των υπολοίπων των επαρχιών Λεμεσού και Λευκωσίας στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, η νέα Δήλωση Πολιτικής Τροόδους, η οποία αποτελεί τον επιτελικό χωροταξικό σχεδιασμό. Ακόμη, πρόσθεσε, η αναγνώριση της οικοτεχνίας ως κλάδου δευτερογενούς παραγωγής, ο προσδιορισμός ειδικών όρων και προδιαγραφών ανάπτυξης και λειτουργίας επισκέψιμων – πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, η εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ΕΣΑΟΚ και η ετοιμασία Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχής Τηλλυρίας.

Παράλληλα με τις οριζόντιες παρεμβάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν, όπως είπε, δράσεις πολυτομεακού και ολιστικού χαρακτήρα, που αφορούν όλους της τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, με επίκεντρο, πρωτίστως, τον άνθρωπο. Στη συνέχεια παρουσίασε ενδεικτικές δράσεις, αφού λόγω χρόνο δεν κατέστη δυνατό να παρουσιάσουν όλες τις δράσεις που είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ