Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται η δοκιμαστική εγκατάσταση των συσκευών φωτοεπισήμανσης στους δρόμους, που θα καταγράφουν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημερώθηκε σήμερα ότι οι κάμερες θα καταγράφουν υπερβολική ταχύτητα, παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη, τη γραμμή αναμονής στα φώτα, τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Μάρκο Μάρκου, η παράδοση του συστήματος για δοκιμαστική εφαρμογή για περίοδο τριών μηνών θα γίνει περί τα τέλη Οκτωβρίου.

Κατά τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας του συστήματος, θα τοποθετηθούν 20 σταθερές κάμερες και 16 κινητές, ενώ τους επόμενους έξι μήνες θα τοποθετηθούν 66 κάμερες επιπλέον.

Το κόστος εγκατάστασης του συστήματος ανέρχεται στα 8 εκ. ευρώ και το κόστος λειτουργίας για πέντε χρόνια υπολογίζεται στα 35 εκ. ευρώ.

Οι παρανομούντες θα λαμβάνουν το εξώδικο πρόστιμο με συστημένη επιστολή και συγκεκριμένο κωδικό με τον οποίο θα έχουν πρόσβαση σε φωτογραφία που θα απεικονίζει την παρανομία που διέπραξαν.

Σε περίπτωση που το όχημα οδηγείτο από άτομο άλλο από τον ιδιοκτήτη, ο τελευταίος θα καλείται να υποδείξει ποιος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Με την εφαρμογή του συστήματος αναμένεται μείωση των οδικών συγκρούσεων κατά 50% όπως ανέφεραν οι αρμόδιοι, αλλά και σημαντική μείωση στους θανάτους από τροχαία.