Μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο αναμένεται ότι θα διαρκέσουν υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιμετρικό δρόμο της Λευκωσίας, ένα έργο με το οποίο υπολογίζεται ότι θα προκύψει αποσυμφόρηση της πυκνής τροχαίας κίνησης στην είσοδο της πρωτεύουσας.

Μετά τον Αύγουστο τα έργα τα μεταφερθούν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, καθώς μέσω της υπέργειας γέφυρας που θα κατασκευαστεί η κίνηση θα διοχετευθεί στη δυτική πλευρά του δρόμου όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα, αυτή την περίοδο.

Σε δηλώσεις του στο Κανάλι 6 ο μηχανικός και υπεύθυνος του έργου Λάζαρος Λαζάρου επισήμανε ότι στην ουσία θα κατασκευαστεί ένας ανισόπεδος κόμβος ώστε ο περιμετρικός δρόμος να ενωθεί με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού.

Αυτή περίοδο το έργο βρίσκεται στην φάση κατασκευής του κόμβου των αυτοκινητοδρόμων το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο υπόγειων διαβάσεων και μιας υπέργειας γέφυρας.

Σε αυτή τη φάση η υπέργεια γέφυρα θα κατασκευαστεί μέχρι το ήμισυ όπως και οι δύο υπόγειες διαβάσεις.

Διοχέτευση της κίνησης

Ο κ. Λαζάρου εξηγεί πως όταν ολοκληρωθεί η υπέργεια γέφυρα και η υπόγεια διάβαση θα εξυπηρετείται η κίνηση τόσο από την Λεμεσό προς την Λευκωσία, αλλά και το αντίθετο.

Η υπέργεια γέφυρα θα εξυπηρετείται η κίνηση από τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας Λεμεσού προς την Λευκωσία.

Με την πρώτη υπόγεια γέφυρα, από τον παλιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού θα μπορείς να πηγαίνεις και προς Λεμεσό αλλά και προς Τσερίου.

Από το Τσέρι η κυκλοφορία θα μπορεί να διοχετευτεί μέσω της δεύτερης υπόγειας διάβασης και προς Λευκωσία και προς Λεμεσό.

Το έργο που ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2020 έχει ορίζοντα παράδοσης το τέλος του 2023 και έχει κόστος 60 εκατ. ευρώ