Ανήλθε στα €26 δισεκατομμύρια, που αντιστοιχεί  στο 124% του ΑΕΠ, στο τέλος Φεβρουαρίου το ενοποιημένο δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αποδίδεται στις μεγάλες πράξεις δανεισμού στις οποίες προέβη η Κυβέρνηση το 2020, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την πραγματική οικονομία εν μέσω της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία τα ρευστά διαθέσιμα του κράτους ανήλθαν στο τέλος Φεβρουαρίου στα €4,97 δισ., φτάνοντας σε επίσης ιστορικά υψηλά επίπεδα, κάτι που σημαίνει πως το καθαρό χρέος να περιορίζεται στα €21 δισ.

Η αύξηση του χρέους γίνεται εν μέσω του ευνοϊκού περιβάλλοντος λόγω των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών, που οδήγησαν σε μείωση των αποδόσεων κρατικών ομολόγων στις αγορές και λόγω της διατήρησης της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα παρά την πανδημία. Ενδεικτικά, το μέσο σταθμικό κόστος του χρέους στο τέλος του 2020 διαμορφώθηκε στο 1,8% του ΑΕΠ, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία, παρά την αύξηση του χρέους.