Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ο νέος, παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός για επικοινωνία του κοινού με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ),. Ο πενταψήφιος αριθμός 17100 αφορά σε κλήσεις που πραγματοποιούνται εντός Κύπρου, ενώ όσοι καλούν από το εξωτερικό μπορούν να παίρνουν τον αριθμό +357 22804900.

Όπως ανακοίνωσε το ΤΚΧ, ο παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός τέθηκε σε λειτουργία στο πλαίσιο βελτίωσης της επικοινωνίας του κοινού. Ως εκ τούτου, καλείται το κοινό, να επικοινωνεί μέσω αυτού για σκοπούς εξυπηρέτησής του από το ΤΚΧ.

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τις κλήσεις από το εσωτερικό, η χρέωση θα είναι αυτή που αναλογεί σε τοπική κλήση, ενώ στην περίπτωση κλήσης από το εξωτερικό στον αντίστοιχο αριθμό, η χρέωση θα είναι αυτή που αντιστοιχεί σε εξωτερική κλήση, ανάλογα με τη χώρα από την οποία γίνεται η κλήση.

Παράλληλα, το ΤΚΧ προτρέπει τους πολίτες, πριν από οποιαδήποτε τηλεφωνική κλήση, να επισκέπτονται την «Πύλη Κτηματολογίου», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  https://portal.dls.moi.gov.cy, στην οποία υπάρχουν αναρτημένες πληροφορίες, οδηγίες και έντυπα για όλα τα είδη αιτήσεων/εργασιών που δέχεται ή διεκπεραιώνει το ΤΚΧ, οπότε μέσω αυτών θα μπορούν να λαμβάνουν μια πρώτη ενημέρωση για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.  

Επίσης, το ΤΚΧ αναφέρει ότι παρέχει επίσης τη δυνατότητα για υποβολή αποριών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της Πύλης Κτηματολογίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/Pages/Contact-Us.aspx. Συστήνεται, δε, στους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα, να επιλέγουν αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας και όχι το τηλεφωνικό κέντρο.

Δημοσιοποιούνται οι αξίες της νέας Γενικής Εκτίμησης ακινήτων

Εξάλλου, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του ΤΚΧ Ελίκκος Ηλία, την Παρασκευή, 1η Ιουλίου του 2022, δημοσιοποιούνται και οι αξίες της νέας Γενικής Εκτίμησης δύο εκατομμυρίων ακινήτων, παγκύπρια, με ημερομηνία αναφοράς την 1η Ιανουαρίου του 2021, αναφέροντας παράλληλα ότι οι μέχρι τώρα ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι αξίες γενικής εκτίμησης 1.1.2021, κατά μέσο όρο, δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν σημαντικά από αυτές του 2018.