Το 90% των έργων ανάπτυξης ανατίθενται μέσω δημοσίων συμβάσεων σε ένα εργολάβο, αναφέρθηκε σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, η οποία εξέτασε Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον διαχειριστικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην παραλαβή ολοκληρωμένων έργων σε ποσοστό πέραν του 80%, καθυστερήσεις στην υπογραφή των συμβάσεων σε ποσοστό πέραν του 60%.

Ο Γενικός Ελεγκτής διαπιστώνει επίσης σημαντικές αυξήσεις στο τελικό κόστος μεγάλου αριθμού συμβάσεων. Επιπλέον, στο 80% των έργων παρατηρούνται προβλήματα ποιότητας και ελαττωματικές εργασίες, κάτι που συνακόλουθα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των επιδιορθώσεων και των συντηρήσεων.

Κατά την συνεδρία αναφέρθηκε ότι κάποιες αναθέτουσες αρχές, οι οποίες είναι σήμερα 650, δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη με αποτέλεσμα να τυγχάνουν εκμετάλλευσης κατά την συνομολόγηση των συμβάσεων από τους εργολάβους.

Αναφέρθηκε ως παράδειγμα ρήτρα για πέναλτι σε περίπτωση καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση έργου, που αντί να ανέρχεται στο 20%, μειώθηκε στο 3%, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να επιλέξει να πληρώνει το πέναλτι.

Η Επιτροπή Ελέγχου μεταξύ άλλων εισηγήθηκε την δραστική μείωση των αρχών που αναθέτουν τα διάφορα έργα του δημοσίου, με σκοπό να υπάρχει καλύτερος έλεγχος.