Τα τέσσερα κλασικά album που θα παρουσιάσουμε ολόκληρα στις εκπομπές Ιανουαρίου μετά την εκπομπή της Πρωτοχρονιάς, στην οποία θα παρουσιάσουμε τα 10 καλύτερα album της δεκαετίας 2010-19, είναι:

 

1 Ιανουαρίου: Τα 10 καλύτερα album των Teenies (της δεκαετίας 2010-19)
8 Ιανουαρίου: The Madcap Laughs – Syd Barrett (50 χρονών)
15 Ιανουαρίου: Pretenders – The Pretenders (40 χρονών)
22 Ιανουαρίου: Bridge Over Troubled Water – Simon & Garfunkel (50 χρονών)
29 Ιανουαρίου: Moondance – Van Morrison (50 χρονών)