Διαδεδομένο θεωρεί το πρόβλημα της διαφθοράς στην Κύπρο το 94% των ερωτηθέντων σε ειδικό Ευρωβαρόμετρο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Κομισιόν. Το 5% των ερωτηθέντων απάντησαν πως το πρόβλημα είναι σπάνιο στην Κύπρο.

Το ποσοστό αυτό βρίσκεται αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (68%, 28% απάντησαν πως το πρόβλημα είναι σπάνιο), με την Κύπρο να είναι η χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων μετά την Ελλάδα (98%).

Σε ερώτηση κατά πόσο το επίπεδο διαφθοράς στη χώρα έχει αυξηθεί, παραμείνει το ίδιο ή μειωθεί τα τελευταία τρία χρόνια, 66% των ερωτηθέντων στην Κύπρο απάντησαν πως έχει αυξηθεί (41% στην ΕΕ), 27% πως έχει παραμείνει το ίδιο (43% στην ΕΕ) και 4% πως έχει μειωθεί (9% στην ΕΕ).

Το 92% των ερωτηθέντων στην Κύπρο απάντησε πως συμφωνεί με τη θέση πως υπάρχει διαφθορά στα εθνικά δημόσια όργανα της χώρας, αύξηση 3% σε σχέση με το 2022. Μόλις 5% απάντησε αρνητικά, αύξηση 1% (το ποσοστό όσων απάντησαν πως δεν γνωρίζουν μειώθηκε κατά 4% στο 3%).

Συγκριτικά στην ΕΕ το 74% (αύξηση 4%) απάντησε πως συμφωνεί με την πιο πάνω δήλωση, σε αντίθεση με 18% (αύξηση 1%) που διαφώνησε. Το ποσοστό όσων απάντησαν πως δεν γνωρίζουν μειώθηκε κατά 5% στο 8%.

Στην ερώτηση αν συμφωνούν πως υπάρχει διαφθορά στα τοπικά ή περιφερειακά δημόσια θεσμικά όργανα στην Κύπρο, 87% (μείωση 1%) απάντησε θετικά, 6% (αύξηση 1%) απάντησε αρνητικά. Στην ΕΕ θετικά απάντησε το 72% (αύξηση 4%) και αρνητικά το 20% (αύξηση 1%).

Απαντώντας σε ερώτηση με πολλαπλές επιλογές, και δυνατότητα πέραν της μιας επιλογής, για το πού θεωρούν πως είναι διαδεδομένη η τακτική «να δίνεις και να παίρνεις δωροδοκίες/ φακελάκια» και «κατάχρηση εξουσίας για προσωπικό κέρδος», πρώτη επιλογή στην Κύπρο ήταν τα πολιτικά κόμματα (70%, αύξηση 7% σε σχέση με το 2022), και ακολουθεί το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης (60%, αύξηση 1%), οι λειτουργοί που κατακυρώνουν δημόσιους διαγωνισμούς (58%, αύξηση 6%), οι λειτουργοί που εκδίδουν οικοδομικές άδειες (57%, αύξηση 4%), οι πολιτικοί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (54%, αύξηση 6%) και η αστυνομία και τα τελωνεία (54%, αύξηση 1%).

Συγκριτικά, στον μέσο όρο της ΕΕ, πρώτη επιλογή ήταν τα πολιτικά κόμματα (58%, αύξηση 5%), οι πολιτικοί σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (55%, αύξηση 6%), οι λειτουργοί που κατακυρώνουν δημόσιους διαγωνισμούς (45%, αύξηση 7%), οι λειτουργοί που εκδίδουν οικοδομικές άδειες (45%, αύξηση 8%), οι ιδιωτικές εταιρίες (37%, χωρίς αλλαγή, ποσοστό που στην Κύπρο βρισκόταν στο 31% με μείωση 3%) και οι λειτουργοί που εκδίδουν άδειες λειτουργίας επιχείρησης (33%, αύξηση 3%, στην Κύπρο 52% με μείωση 2%).

Το 93% των ερωτηθέντων στην Κύπρο (77% κατά μέσο όρο στην ΕΕ) σε διαφορετική ερώτηση συμφώνησαν πως οι πάρα πολύ στενοί δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικής στη χώρα οδηγούν στη διαφθορά.

Το 86% απάντησαν πως η ευνοιοκρατία και η διαφθορά εμποδίζουν τον επιχειρηματικό ανταγωνισμό στη χώρα (65% στην ΕΕ), το 92% πως η διαφθορά είναι μέρος της επιχειρηματικής νοοτροπίας στην Κύπρο (61% στην ΕΕ) και το 86% πως ο μόνος τρόπος για να πετύχει κάποιος επιχειρηματικά είναι να έχει πολιτικές διασυνδέσεις (53% στην ΕΕ).

Σε ερώτηση για ποιους λόγους κάποιος θα μπορούσε να μη καταγγείλει υπόθεση διαφθοράς (μέχρι τρεις απαντήσεις), οι περισσότεροι στην Κύπρο απάντησαν πως η καταγγελία θα ήταν άσκοπη γιατί οι υπεύθυνοι δεν θα τιμωρηθούν (53%, 30% στην ΕΕ), πως δεν υπάρχει προστασία για όσους καταγγέλλουν τη διαφθορά (43%, 28% στην ΕΕ) και πως είναι δύσκολο να αποδείξεις οτιδήποτε (40%, 48% στην ΕΕ).

Ερωτηθέντες ποιους θα εμπιστεύονταν περισσότερο να επιληφθούν, 52% των Κύπριων απάντησε την αστυνομία (63% στην ΕΕ), 29% τον εθνικό διαμεσολαβητή, δηλαδή την Επίτροπο Διοικήσεως (29%, 16% στην ΕΕ) και τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους (21%, 15% στην ΕΕ).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με δείγμα 505 ατόμων στην Κύπρο, την περίοδο 21 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2022, και με συνολικό δείγμα 26.509 συνεντεύξεων σε όλα τα κράτη μέλη.

Πηγή: ΚΥΠΕ