Η Κύπρος ως ενεργό μέλος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού,θα εργαστεί προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ότι η ναυτιλία θα έχει μια σημαντική συμβολή στην προστασία των ωκεανών και στη μείωση των δυσμενών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και προς το σκοπό αυτό θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε γεφυρωτικές πρωτοβουλίες μέσω της προώθησης περιφερειακής συνεργασίας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, ο Πρόεδρος μιλούσε την Παρασκευή σε θεματική συνεδρίαση με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή με επίκεντρο την πράσινη ναυτιλία», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου «Ένας Ωκεανός» στη Βρέστη της Γαλλίας. Ανέφερε ότι πεποίθηση τόσο του ιδίου όσο και της Κυπριακής Κυβέρνησης είναι πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιδείξει μια πραγματική κατανόηση για τις προτεραιότητες των διαφόρων χωρών και τη διαφορετικότητα τους.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για περιφερειακή δράση των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής για αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Κύπρος και οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής βρίσκονται στην ίδια κατάσταση αναφορικά με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της.

«Έτσι, σε περιφερειακό επίπεδο, υπάρχει η συνεχιζόμενη πρωτοβουλία της Κύπρου για συντονισμό των δράσεων για την κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Το εγχείρημα αυτό φιλοδοξεί να ενθαρρύνει και να παρέχει κίνητρα στις χώρες της περιοχής μας για να ετοιμάσουν το δικό τους Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης, στη βάση των δικών τους ιδιαιτεροτήτων», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Ανέφερε ακόμη ότι η Κύπρος έχει ενταχθεί στον Συνασπισμό για τη Φύση και τους Λαούς του οποίου συμπροεδρεύουν η Γαλλία και η Κόστα Ρίκα, με στόχο την αντιμετώπιση των τεράστιων οικονομικών και γεωπολιτικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Σημείωσε παράλληλα ότι η Κύπρος, ως πρωταγωνιστικό ναυτιλιακό κράτος θεωρεί επιβεβλημένη την επιτάχυνση της μετάβασης της ναυτιλίας σε μια χαμηλών ρύπων βιομηχανία.

Πρόσθεσε ότι σε εθνικό επίπεδο, η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει ήδη διαφοροποιήσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τη ναυτιλία υπό τον τίτλο “SEA Change 2030”, επισημαίνοντας ότι οι κύριοι στόχοι είναι η σωστή διαχείριση των ανοικτών θαλασσών και των ωκεανών καθώς και του περιβάλλοντος.