Μεγαλεπήβολο και στρατηγικής σημασίας έργο χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της δυτικής Λεμεσού, καταθέτοντας το μεσημέρι τον θεμέλιο λίθο του και διαβεβαιώνοντας για τη βούληση της κυβέρνησης να στηριχθούν ώριμα έργα στις τοπικές αρχές.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως η αναγκαιότητα του «μεγαλεπήβολου και στρατηγικής σημασίας έργου» είχε επισημανθεί από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας προ 50ετίας και υλοποιείται σήμερα, χάρη στη συνεργασία και τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων αλλά και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης.

Υπογράμμισε πως το συγχρηματοδοτούμενο αυτό έργο, ύψους περίπου 47 εκατομμυρίων ευρώ, σε συνδυασμό με την τροχοδρόμηση και την υλοποίηση άλλων συναφών μείζονος σημασίας έργων, θα συμβάλει στην πέραν των τριών δεκαετιών προσπάθεια για την ορθολογική επέκταση και σωστή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος ολόκληρης της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, συνέχισε, σε μια εποχή που η Λεμεσός παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη και ως εκ τούτου αύξηση του όγκου λυμάτων, το εργοστάσιο θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα που ταλανίζουν την ευρύτερη δυτική Λεμεσό, καλύπτοντας άμεσα τις ανάγκες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των γειτνιαζόντων δήμων και κοινοτήτων.

«Προς αυτό τον σκοπό, θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του κεντρικού αγωγού του αποχετευτικού δικτύου, αλλά και του υφιστάμενου σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στη Μονή», είπε και υποδεικνύοντας ότι είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εν λόγω σταθμός, εξέφρασε την ελπίδα ότι, μέσα και από τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Γεωργίας, θα αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα.

Ωστόσο, υπογράμμισε, η «μεγάλη ανακούφιση» θα δοθεί το 2021 με την έναρξη λειτουργίας του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων δυτικής Λεμεσού, κάτι που ταυτόχρονα θα τερματίσει την ταλαιπωρία που υφίστανται οι ιδιοκτήτες μεγάλων αναπτύξεων, οι οποίοι επωμίζονται στο παρόν στάδιο το κόστος για τον καθαρισμό των λυμάτων των επιχειρήσεών τους.

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε ο Πρόεδρος, πρόκειται για ένα έργο σημαίνουσας περιβαλλοντικής αξίας, αφού με την υλοποίησή του μειώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος και των υπόγειων υδάτινων πόρων και ταυτόχρονα προστατεύεται και η δημόσια υγεία.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ακόμη ότι το εργοστάσιο θα αξιοποιεί την τελευταία τεχνολογία στην επεξεργασία λυμάτων, μηδενίζοντας έτσι τις πιθανότητες πρόκλησης οχληρίας στις γειτνιάζουσες περιοχές, ενώ πολύ σημαντικό θεωρεί και το ότι το έργο λειτουργεί στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και του ευρύτερου σχεδιασμού που υιοθετεί η κυβέρνηση για μεγιστοποίηση και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πόρων, αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και επίτευξη των στόχων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τα ύδατα.

Συγκεκριμένα, συνέχισε, ο σταθμός θα επιτρέπει την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα δίνει τη δυνατότητα για πλήρη επαναχρησιμοποίηση της παραγόμενης λάσπης, ως εδαφοβελτιωτικού υλικού και ως καύσιμης ύλης, προς όφελος των γεωργών και κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι και η δυνατότητα χρήσης του ανακυκλωμένου νερού, ως εναλλακτικού υδάτινου πόρου για σκοπούς άρδευσης.

Τόνισε ακόμη πως η ποσότητα νερού που θα εξοικονομείται με την ανακύκλωση των επεξεργασμένων νερών, θα ξεπερνά τα 13 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως, ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή του φράγματος Γερμασόγειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για λόγους άρδευσης, για λόγους εξοικονόμησης.

«Είναι σημαντικό να σημειώσω επίσης ότι προς τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού, έχουμε καταρτίσει ένα πρόγραμμα κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής σε ευρεία κλίμακα, το κόστος των οποίων ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ», συμπλήρωσε ο ΠτΔ.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ακόμη πως, μέσα από την υλοποίηση σειράς έργων προστιθέμενης αξίας, εμπλουτίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους, η κυβέρνηση επιδιώκει να εδραιώσει την αειφόρο ανάπτυξη.

Διαβεβαίωσε ακόμη για τη «δεδηλωμένη βούληση και ετοιμότητά μας να στηρίξουμε, πάντοτε στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων του Κράτους, τις τοπικές Αρχές όσον αφορά την προώθηση ώριμων έργων για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα του ότι, θέτοντας νέους στόχους και αναπτυξιακούς σχεδιασμούς, «θα μπορέσουμε από κοινού να δώσουμε μία ακόμη πιο δυναμική ώθηση στο όραμα για την πρόοδο και ευημερία, όχι μόνο της πόλης της Λεμεσού και των δήμων της Λεμεσού, αλλά και ολοκλήρου της πατρίδας μας, της Κύπρου».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΑΛΑ, Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαϊδης, ανέφερε στον χαιρετισμό του ότι ο πολυαναμενόμενος σταθμός είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας για τη Λεμεσό και θα μπορεί να εξυπηρετεί πέραν των 35 χιλιάδων πολιτών.

Συγκεκριμένα θα μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι και 65 χιλιάδες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων έργων της δυτικής Λεμεσού, όπως το υπό ανέγερση καζίνο θέρετρο και οι μελλοντικές αναπτύξεις στο Φασούρι.

Όπως είπε, θα δέχεται λύματα από το Ζακάκι, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τα Πολεμίδια, το Γενικό Νοσοκομείο και την Α’ Βιομηχανική Περιοχή, αποσυμφορίζοντας το υφιστάμενο εργοστάσιο της Μονής που «ήδη λειτουργεί στα όριά του».

Εξάλλου σε χαιρετισμό του, ο διευθυντής του ΣΑΛΑ Ιάκωβος Παπαϊακώβου είπε ότι μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί έργα αξίας περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μέχρι το 2024, το συνολικό κόστος των έργων που θα ολοκληρωθούν αναμένεται να φτάσει τα 517 εκατομμύρια ευρώ.