Το φορτίο νοσηρότητας με COVID-19 στην κοινότητα είναι υψηλό, κυρίως στις πιο μικρές ηλικίες, ωστόσο, ο κινητός μέσος όρος διαγνώσεων φαίνεται να υποχωρεί λίγο μετά τη νέα αύξηση που παρατηρήθηκε, σύμφωνα με την Εθνική Αναφορά για τη νόσο του κορωνοϊού μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου.

Μέχρι τη 14η Φεβρουαρίου 2022, διαγνώστηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία 292.962 περιπτώσεις COVID-19, με 810 θανάτους λόγω COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,3%). Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (διαγνωσθέντα περιστατικά 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους) είναι 4.056,1.

Τις τελευταίες 14 ημέρες (1 – 14 Φεβρουαρίου) καταγράφηκαν 36.018 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19. Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 ήταν τα 31 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 13-44 έτη), 52% αφορά σε γυναίκες και 48% σε άνδρες – από τις 30.145 περιπτώσεις (83,7%) με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία.

Ανά ηλικιακές ομάδες: 12.979 άτομα 0-19 ετών (36%), 19.327 άτομα ηλικίας 20-59 ετών (53,7%), 3.706 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (10,3%), ενώ για 6 περιπτώσεις η πληροφορία δεν ήταν διαθέσιμη. Η διάμεση ηλικία των ενηλίκων (≥ 18 ετών) με COVID-19 είναι τα 40 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 31-52 έτη).

Με βάση το επιδημιολογικό ιστορικό, το 1,9% ήταν περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, ενώ το 98,1% αφορά σε περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης – από τις 35.625 περιπτώσεις (98,9%) με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία.

Μεταξύ των περιπτώσεων που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες, από τις 29.991 (83,3%) περιπτώσεις με διαθέσιμη πληροφορία, οι 9.797 (32,7%) είχαν τόπο διαμονής στην επαρχία Λευκωσίας, 9.142 (30,5%) στην επαρχία Λεμεσού, 5.626 (18,8%) στην επαρχία της Λάρνακας, 3.503 (11,7%) στην επαρχία της Πάφου, 1.918 (6,3%) στην επαρχία ελεύθερης Αμμοχώστου και 5 στην αλλοδαπή.

Τη 16η Φεβρουαρίου 2022, 196 άτομα με COVID-19 (διάγνωση μέχρι 14η Φεβρουαρίου) νοσηλεύονταν (βάσει καταχωρημένων στοιχείων και συμπεριλαμβανομένων όσων έλαβαν εξιτήριο, μεταφέρθηκαν ή απεβίωσαν τη 16η Φεβρουαρίου). Η διάμεσή τους ηλικία ήταν τα 70 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 56 – 80 έτη), με το 55,8% να αφορά σε άνδρες (από 147 άτομα με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία) και το 40,2% άτομα από την επαρχία Λευκωσίας (από 132 άτομα με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία).

Συνολικά, 29 (19,3%) άτομα με COVID-19 που νοσηλεύονταν ανέφεραν υποκείμενα νοσήματα (από 150 άτομα με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία).

Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία, τη 16η Φεβρουαρίου 2022, 32 άτομα (διάγνωση μέχρι 14 Φεβρουαρίου και συμπεριλαμβανομένων όσων μεταφέρθηκαν ή απεβίωσαν τη 16η Φεβρουαρίου) βρίσκονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – 28 (87,5%) ήταν διασωληνωμένα.

Η διάμεση ηλικία των ασθενών COVID-19 σε ΜΕΘ ήταν τα 69 έτη, ενώ 15 περιπτώσεις (55,6%) αφορούν σε άνδρες (από 27 άτομα με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία). Εννέα (31%) άτομα που νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ ανέφεραν υποκείμενα νοσήματα (από 29 άτομα με διαθέσιμη τη σχετική πληροφορία).

Τις τελευταίες 14 ημέρες πραγματοποιήθηκαν 94.242 μοριακά τεστ (PCR) (10.612,8 ανά 100.000 πληθυσμού) και 1.372.237 τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) (154.531,2 ανά 100.000 πληθυσμού).

Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, μεταξύ των ατόμων που διαγνώστηκαν με COVID-19 μέχρι τη 14η Φεβρουαρίου, καταγράφηκαν 810 θάνατοι (έως τη 16η Φεβρουαρίου 2022), με υποκείμενη αιτία τη νόσο COVID-19 (θνητότητα COVID-19: 0,3%).

Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 91,2. Σε άνδρες σημειώθηκαν 504 θάνατοι (62,2%) και σε γυναίκες 306 (37,8%). Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους λόγω της συγκεκριμένης νόσου ήταν τα 78 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 69-86 έτη).

Στην επαρχία Λεμεσού δηλώθηκαν 283 (35%) θάνατοι, 253 (31,2%) στην επαρχία Λευκωσίας, 145 (17,9%) στην επαρχία Λάρνακας, 73 (9%) στην επαρχία Πάφου, 45 (5,6%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και 11 θάνατοι (1,3%) αφορούν κατοικία στην αλλοδαπή ή δεν υπήρχε για αυτούς διαθέσιμη πληροφορία.

Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου από COVID-19 ήταν 14 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 8-23 ημέρες).

Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, μεταξύ των ατόμων που διαγνώσθηκαν με COVID-19 μέχρι τη 14η Φεβρουαρίου, δηλώθηκαν, μέχρι τη 16η Φεβρουαρίου 2022, 934 θάνατοι από κάθε αιτία (θνητότητα από κάθε αιτία επί των διαγνωσμένων περιπτώσεων COVID-19: 0,3%). Η θνησιμότητα (θάνατοι από κάθε αιτία σε άτομα με COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού) είναι 105,2. Σε άνδρες σημειώθηκαν 579 θάνατοι (62%) και σε γυναίκες 355 (38%). Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους ήταν τα 78 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 69-86 έτη).

Στην επαρχία Λεμεσού δηλώθηκαν 332 (35,6%) θάνατοι, 295 (31,6%) στην επαρχία Λευκωσίας, 163 (17,5%) στην επαρχία Λάρνακας, 84 (9%) στην επαρχία Πάφου, 49 (5,2%) στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και 11 θάνατοι (1,1%) αφορούν κατοικία στην αλλοδαπή ή δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία.