Η Κυπριακή Δημοκρατία προτρέπει όλους τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού, καθώς επίσης αποσπασμένους εργαζομένους και συνταξιούχους που περνούν ένα μέρος του έτους σε κράτος μέλος άλλο από αυτό, όπου έχουν τη συνήθη διαμονή τους, όπως προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή́ Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Η κάρτα προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή, σε μια από τις 27 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Σύμφωνα με σημερινή επίσημη ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι κάτοχοι της συγκεκριμένης κάρτας θα μπορούν όταν βρίσκονται σε χώρες της ΕΕ να λαμβάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλα τα αντίστοιχα εθνικά Συστήματα Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των ενδονοσοκομειακών.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή ευρωπαίων πολιτών σε μια από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Στις καλυπτόμενες παροχές περιλαμβάνονται οι παροχές που σχετίζονται με έκτακτα/επείγοντα περιστατικά, με χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες καθώς και με εγκυμοσύνη και τοκετό.

Οι δικαιούχοι της κάρτας, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι ή να καλύπτονται από ένα κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαδικασία έκδοσης

Η διαδικασία έκδοσης είναι γρήγορη, απλή και δωρεάν. Δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι καλύπτονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ).

Η κάρτα εκδίδεται από τον εθνικό πάροχο ασφάλισης ασθένειας, στον οποίον είναι ασφαλισμένη/ος η/ο αιτήτρια/ης και ο οποίος είναι αρμόδιος να αναλάβει τα έξοδα υγειονομικής της/του περίθαλψης.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων, δεν καλύπτει τις δαπάνες αν το άτομο ταξιδεύει ειδικά για να λάβει ιατρική περίθαλψη και δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν σε μια χώρα μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη, αναφέρεται.

Περιορισμοί στη χρήση της ΕΚΑΑ

Διευκρινίζεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ΕΚΑΑ τους για ιατρική περίθαλψη στη Δανία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, εκτός αν είναι πρόσφυγες που διαμένουν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή καλύπτονται ως μέλη οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, ενώ η ΕΚΑΑ δεν διασφαλίζει τη διάσωση και τον επαναπατρισμό της/του κατόχου της. Για την επιστροφή της/του κατόχου της στη χώρα της/του μετά από σοβαρή ασθένεια ή μετά από ατύχημα κατά την επίσκεψή της/του σε άλλη χώρα της ΕΕ, απαιτείται ξεχωριστή ασφαλιστική κάλυψη.

Επίσης, η ευρωπαϊκή κάρτα δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη και δεν καλύπτει την προγραμματισμένη αγωγή σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Η κάρτα εκδίδεται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Για αιτήματα επιστροφής εξόδων περίθαλψης, οι δικαιούχοι απευθύνονται στον τοπικό ασφαλιστικό φορέα, που είναι το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα στον Τομέα Ταυτοτήτων Νοσηλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ