Κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου μας αποτελούν τα διατηρητέα κτίρια στο κέντρο της Λεμεσού και σε άλλες πόλεις, τα οποία πρέπει να διαφυλαχτούν και είναι αδικαιολόγητο να αφήνονται στο έλεος του χρόνου, δήλωσε στο Κανάλι 6 το μέλος του συμβουλίου του ΕΤΕΚ, Ντίνος Νικολαΐδης, με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά στο διατηρητέο εγκαταλελειμμένο τρίπατο «Μαυροσκούφη» στη Λεμεσό.

Ο κ. Νικολαΐδης τόνισε πως είναι αναγκαίο κατ’ αρχάς να καταγραφούν αυτά τα κτίρια από την τοπική αρχή, σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, και να εξεταστεί γιατί είναι εγκαταλελειμμένα.

Τόνισε δε, πως πρέπει να δοθούν ικανοποιητικά κίνητρα από το κράτος στους ιδιοκτήτες τους, για να διατηρήσουν και αξιοποιήσουν αυτά τα κτίρια.

Ο Ντίνος Νικολαΐδης υπέδειξε πως στη Λευκωσία έχει ήδη ανακινηθεί το θέμα από το ΕΤΕΚ και πως θα το ανακινήσει ο ίδιος και στη Λεμεσό, σε μια προσπάθεια να σωθούν αυτά τα σημαντικά κτίρια.