Το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε κατάρτιση πρωτοκόλλων διαχείρισης υπόπτων και επιβεβαιωμένων περιστατικών Ευλογιάς των Πιθήκων (Monkeypox) και επαφών τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.                                                                                                                                      Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν περιγραφή της νόσου, του τρόπου μετάδοσης, συμπτωματολογία, τρόπους προστασίας από την μετάδοση της νόσου, οδηγίες διαχείρισης πιθανών και επιβεβαιωμένων περιστατικών, διαχείριση επαφών, οδηγίες απολύμανσης χώρων, καθώς επίσης και πίνακα και τη διαδικασία με τα κέντρα εμβολιασμού κατά της νόσου, εάν υπάρξει ανάγκη για εμβολιασμό.

Τα υπό αναφορά πρωτόκολλα διαχείρισης πιθανών και επιβεβαιωμένων περιστατικών βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/other/02082022–Protocol-Management-Monkeypox-Cases.pdf