Από τις 7 Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά, ενώ όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες από την 1η Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται ότι, για το σχολικό έτος 2019 – 2020 και λαμβανομένων υπόψη των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν στα σχολεία εξαιτίας των προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας, τα μαθήματα τελειώνουν την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 και η σχολική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς λήγει την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020.

Με σκοπό την αναπλήρωση διδακτικού χρόνου που απωλέσθηκε λόγω ανωτέρας βίας, για το σχολικό έτος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2020, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στο σχολείο την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2020 και τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Για όλες τις συνεπακόλουθες ρυθμίσεις θα αποσταλεί σχετική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.